Office 365

Co to jest Office 365?

Office 365 to znany pakiet aplikacji Office i Usług Online oferowany przez firmę Microsoft w formie subskrypcji rocznej lub miesięcznej.

Czy Office 365 może być używany na 5 urządzeniach w jednej firmie?

Office 365 jest licencjonowany na użytkownika, nie na komputer. W ramach zakupionej 1 szt subskrypcji użytkownik organizacji, firmy może użytkować subskrypcje do 5 różnych urządzeń PC, Mac i urządzeń mobilnych.

Czy klient potrzebuje mieć dostęp do Internetu aby korzystać z subskrypcji?

Dostęp do Internetu jest niezbędny, aby zainstalować i uaktywnić najnowsze wersje pakietów Office i wszystkie plany Office 365. W przypadku planów usługi Office 365 jest także potrzebny do zarządzania kontem subskrypcji, na przykład do zainstalowania pakietu Office na innych komputerach lub zmiany opcji rozliczeń. Dostęp do Internetu jest także niezbędny do korzystania z plików zapisanych w przestrzeni dyskowej OneDrive, chyba że klient zainstaluje aplikację klasyczną OneDrive. Trzeba także regularnie łączyć się z Internetem, aby uaktualniać pakiet Office i korzystać z automatycznych uaktualnień. Jeśli w ciągu 39 dni nie połączysz się z Internetem, Twoje aplikacje przejdą do trybu ograniczonej funkcjonalności, co oznacza, że może on wyświetlać i drukować dokumenty, ale nie można ich edytować i tworzyć nowych. Aby ponownie uaktywnić aplikacje pakietu Office, wystarczy połączyć się z Internetem. Nie trzeba mieć połączenia z Internetem, aby używać aplikacji pakietu Office, takich jak Word, Excel i PowerPoint, ponieważ są one zainstalowane na komputerze.

Czy pakiet Office będzie działać na komputerze z systemem Windows XP?

Office działa na komputerach PC i tabletach z systemem Windows w wersji 7 i nowszej, na komputerach Mac z systemem Mac OS X w wersji 10.6 i nowszej, na tabletach iPad z systemem iOS w wersji 7.0 i nowszej oraz na tabletach z systemem Android w wersji KitKat 4.4 i nowszej. Więcej informacji na temat urządzeń przenośnych znajduje się na stronie www.office.com/mobile

Jak zainstalować Office 365?

Po dokonaniu zakupu Office 365 należy zalogować się do Usługi Office 365 za pomocą uzyskanego loginu i hasła od sprzedawcy Usługi. Zaloguj się do usługi Office 365 w witrynie http://portal.office.com/OLS/MySoftware.aspx i podstępuj zgodnie ze wskazówkami

Korzystam z 30 dniowej wersji próbnej dostępnej na office.com i chciałbym zakupić subskrypcje miesięczną lub roczną zachowując wprowadzone dane do wersji próbnej. Czy jest taka możliwość ?

Tak, oczywiście jest taka możliwość. Należy jednak zamówić ten sam plan i zgłosić fakt o już posiadanej domenie onmicrosoft do Partnera, u którego dokonywany jest zakup.

Gdzie mogę zamówić pakiet Office 365?

Pakiet Office 365 możesz zamówić u jednego z Partnerów Usług Chmurowych, pełna lista Partnerów znajduje się na stronie www.cloudservices4u.com -> Partnerzy.